این سایت با هدف خرید و فروش خطوط و لولزم جانبی تلفن همراه راه اندازی شده است.

خریداران سیم کارتهای دائمی و اعتباری همراه اول و ایرانسل ملزم به ارائه اطلاعات فردی و محل سکونت به صورت صحیح می باشند . همچنین دارا بودن کارت ملی و حداقل سن 18 سال تمام برای فعال سازی سیم کارتها الزامی می باشد.مسولیت مغاییرت اطلاعات محل سکونت خریدار به عهده خود خریدار می باشد.